Despre Proiect

(for English scroll down)

 

Teologia mistică în dialogul islamo-creștin: Chiara Lubich, Andrei Scrima și autori clasici din cultura persiană și arabă – proiect finanțat prin granturile de excelență Hasso Plattner (LBUS-HPI-ERG-2020)

Religiile – mai ales prin „competiția” dintre Islam și Creștinism – joacă un rol important în multe conflicte contemporane. Căile posibile de rezolvare a conflictelor trebuie căutate la mai multe nivele, iar unul dintre acestea este dialogul dintre tradițiile religioase. Acest dialog însă, poate fi eficient doar dacă religiile nu renunță la convingerea lor că dețin adevărulO formă de expresie religioasă care nu ține de fundamentalismul religios, dar care combină atât legătura puternică cu tradiția, cât și deschiderea autentică pentru dialog, este mistica. Islamul are o tradiție lungă de scrieri mistice (Rumi, ‘Attar, Ibn ‘Arabi), care au o influență deosebită mai ales în curentele sufi. Operele gânditorilor mistici creștini (André Scrima, Pierre Claverie) sau a autorilor care au trăit o spiritualitate mistică (Chiara Lubich, Charles de Faucauld) sunt posibile punți de dialog islamo-creștin. Proiectul de față va analiza în primul rând scrierile autorilor menționați mai sus cu un accent pe temele care constituie de obicei puncte sensibile în dialogul islamo-creștin – de exemplu: imaginea lui Dumnezeu în teologia răstigniriiimaginea Sfintei Treimi versus concepția monoteistă absolută a Islamului asupra lui Dumnezeu. O echipă de cercetători creștini și musulmani va aborda această cercetare, astfel încât dialogul islamo-creștin va fi nu doar tema de cercetare, ci și parte din metoda proiectului în sine. Această demers va facilita identificarea elementelor constitutive ale reprezentării lui Dumnezeu în texte mistice islamice și creștine care încurajează dialogul interreligios.

 

 

Mystical Theology in the Muslim-Christian Dialogue: Chiara Lubich, Andrei Scrima and Classical Persian and Arab Authors – a project financed through Hasso Plattner grants (LBUS-HPI-ERG-2020)

 

Religions – and especially through the competition between Islam and Christianity – play an important part in many current conflicts. Possible means for conflict resolution must be pursued on many levels, and one of them is the dialogue between religious traditions, but this dialogue can be successful only if it takes religious experiences seriously in their claim to truth. One form of religious expression, that is not of a fundamentalist type, but combines a strong connection to one’s own tradition with genuine openness to dialogue is mysticism. Islam has a long tradition of mystical writings (Rumi, ‘Attar, Ibn ‘Arabi), which play a special role in Sufism. Christian writings of mystical thinkers (André Scrima) and with a mystical spirituality (Chiara Lubich) are possible bridges for the Christian-Islamic dialogue. This project will analyze for the first time the writings of the aforementioned authors in light of themes that are usually points of dissention in the Islamic-Christian dialogue – such as the image of God in the crucifixion, the trinity versus the strong monotheistic Islamic godhead. This analysis will be led by a team of interreligious scholars, making thus Islamic-Christian dialogue not only a research topic, but part of the research method of the project itself. This unprecedented research will enable the identification of mystical elements of the representation of God that facilitate inter-faith dialogue, rather than hinder it.